May 2010 Blog Posts (16)

Tang Zomi ka hih na hang kepp huai thu leh...

Ama sa in ong ki meit sett nuam ma sa ing ka sang gam te aw. kei athak ka hi hi hih zonet ah. kei pen kum 19 hi in tuu lai tak in Onondaga Community College ah ka kah lai tak hi. mai kum ah university khat ah zop top ding ka han ciam lai tak hi. USA ka tuunn zawh kum 3 val deuh hi ta aa. hih hun sung in ah bang mu ka hiam cih leh, ii ngei na ii mann suah loh ding thu pi sa mahmah ing. tua leh hih Zonet ong phuan khia te zong ong pah tawi leh thu pi ong sa…
Continue

Added by Lian on May 30, 2010 at 9:00pm — 4 Comments

Social Network Websites and Web 3.0 Links

Website url Pagerank Alexa rank…
Continue

Added by Zomi Community Network on May 28, 2010 at 8:09pm — No Comments

Photo Sharing Websites

Website Url Pagerank Alexa…
Continue

Added by Zomi Community Network on May 28, 2010 at 8:07pm — 1 Comment

Online Article Directory

Website url Pagerank Alexa Rank…
Continue

Added by Zomi Community Network on May 28, 2010 at 8:06pm — No Comments

Social Network Links

Website Url Pagerank Alexa Rank…
Continue

Added by Zomi Community Network on May 28, 2010 at 8:05pm — No Comments

ZOFOP SOUVENIR MAGAZINE KI-HAWMKHIA PETMAH TA EI!

Zan deuh a kong zaksak uh bangin tuni, May 27, 2010 ni-in “Zomibup

Pasian Phatna Pawipi” 2005, Tedim a I neihpne phawkna tawh Zofop

Committee te hanciamna tawh hong bawl uh Magazine kihawmkhia taktak ta

hi. Magazine bu (2000) kibawl a, tuni-in Kawlpi ah bu (200) kihawm

khia hi. Hawmkhia cihtak ciangin a thu om bangin a kipia, letsong

pawlzong tamkhop mah om a, tua lo te a bawlna beizah mialmial ciang

tawh a kizuak ahi hi. Page zanih val leh maan tampi a colour… Continue

Added by Taang Sianpu on May 27, 2010 at 11:20pm — No Comments

ZOFOP MAGAZINE KI-HAWMKHIA TA: (Photo 3 tawh)

Dear Muan tuamtuam a om Zomi akuamapeuh;Ih biak Zeisu Khazih min tawh Kawlpi panin kong nohset uh hi. A beisa

2005 kum, Tidim khuapi ah “Zomi bup Pasian Phatna Pawipi” lungkimhuai

takin I bawl khin hi. Tua tawh kizui-in a mang ngei lo ding leh mun

tuamtuam a om Zomite in I muh I sim theih ding lunggulhna tawh

“Magazine” a bawl khiat ding cih geelna leh lunggulhna lianpi om hi.Tutungin Zofop hong piankhiat nading a maa hong hong masapi, Convenor

–… Continue

Added by Taang Sianpu on May 26, 2010 at 1:05am — 1 Comment

Myanmar Population & Law

Hih teng ah Constitution by law 2010 PDF file na download aw:Constitution…Continue

Added by §ʋѦ¶♪Δиɢ on May 25, 2010 at 5:30am — 2 Comments

အမွား ( သို႔ ) အမွန္

“ အမွား ( သို႕ ) အမွန္ ”- ေႏြအခါ ပုဇဥ္းလဲမဟုတ္

- မိုးအခါ ဖားလဲမဟုတ္

- ဘာသံေတြလဲကြာ.......- ေၿပာတဲ႔အခါ ဟုတ္ဟုတ္

- ၿဖစ္တဲ႔အခါ ေၿပးၿပီဗ်ိဳ႕

- ဘယ္သူေတြလဲကြာ......- ၿမင္သာၿမင္သည္ ဘာမွန္းမသိ

- ဖတ္သာဖတ္သည္ ဘာမွမသိ

- ဘာေၾကာင္႔လဲကြာ...........- ေၿပာလိုက္ရင္ေတာ႔ ပညာရွိ

- ၾကည္႔လိုက္ရင္ေတာ႔ အဆံမရွိ

- ဘယ္လိုလူလဲကြာ.........- ေက်ာင္းခ်င္တာက သိုး

- ေက်ာင္းရတာက ဆိတ္

-…
Continue

Added by tuang on May 24, 2010 at 9:58am — 1 Comment

KAWLPI VAN LEENG KWAUN KI KEEKBEH SAWM HANG A PIANG TUAHKHAK THU

Added by NOBODY on May 23, 2010 at 11:00pm — No Comments

A box full of Kisses...

ဒီအၿဖစ္အၿပက္ေလးၿဖစ္ပ်က္ခဲ.တာ နစ္ေပါင္းအတန္ငယ္ ရွိခဲ.ပါၿပီ။လူတ႔စ္ေယာက္ ဟာ သူ.၇ဲ. သံုးႏွစ္အ၇ြယ္ သမီးငယ္ ၿဖစ္သူက လက္ေဆာင္ထုထ္ပိုး၇ာမွာ အသံုးၿပဳတဲ. ကတ္ထူ လိပ္ကိုေဆာ.ယူကစားတာ ကိုၿမင္တဲ.အခါ ႏွေၿမာ ေဒါသ စိတ္နဲ. ဒီလုိ ၿဖဳန္းတီးပစ္၇ေကာင္းလား၇ယ္

လို.ေတြးၿပီး အၿပစ္ဒဏ္…

Continue

Added by zar sian hatlang on May 21, 2010 at 11:42am — 1 Comment

့လက္သမား ဆ၇ာ ပံုၿပင္...

အင္မတန္ ေတာ္တဲ. လက္သမားၾက ီးတစ္ဦးဟာ တစ္ေန.မွာ သူ.၇ဲ.အသက္အ၇ြယ္ အိုမင္းလာတဲ.အတြက္ သူတစ္သက္တာလံုးလုပ္ကိုင္လာတဲ. လက္သမားဘဝ ကေန အနားယူၿပီး က်န္၇ွိတဲ.အခ်ိန္ေတြကို ဇနီးသည္ၿဖစ္သူနဲ. အေဖာ္ၿပဳေနေတာ.မယ္လို.

ဆံုးၿဖတ္ၿပီး အလုပ္၇ွင္ထံမွာ ခြင္.ေတာင္းခဲ.ပါတယ္။…Continue

Added by zar sian hatlang on May 20, 2010 at 11:07am — 2 Comments

Free site

www.ning.com in hong pai san hang in www.grou.ps ah free ki ngah lai hi.

Added by Mkhaidalbot on May 10, 2010 at 10:30am — 1 Comment

Free Sites Collection

3.6.10Hi....

Lawm te zing ciang hileh May 4 ong tung tading a, ei ning.com free vai zaksak na khat ih ngah ni, ihzak ni hita ding hi. A hih hang in hih May 4 niah Premium a bawl lote kikhak pah ding hilo a, Kal 10 a tawmpen hun ong pialai ding cih thu hih teng ah ih muthei hi.

Bang bang leh hih free pen ong khawl sawm ahih manin hih a nuai ah free a kingah webpage collection teng ong kaikhawm… Continue

Added by §ʋѦ¶♪Δиɢ on May 3, 2010 at 9:00am — 5 Comments

Kawlgam Actor & Actress te websites

Cimphawng in Kawlgam Actor leh Actress te website te ih etnop leh hih a nuai a te one click lecin....လြင္မုိး

လူမင္း

မင္းေမာ္ကြင္း

၇ာဇာေန၀င္း…

Continue

Added by §ʋѦ¶♪Δиɢ on May 1, 2010 at 6:00am — No Comments

Monthly Archives

2018

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

1999

© 2020   Created by Zomi Community Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service