ဇိုမီးခ်စ္သူ's Blog – November 2010 Archive (3)

Job Salary Calculator

http://www.jobs-salary.com

Added by ဇိုမီးခ်စ္သူ on November 12, 2010 at 12:39am — No Comments

Online Calculators for all purposes

Online Calculator for:http://www.calculator.net

 • Financial Calculators
 • Weight Loss Calculators
 • Math Calculators
 • Pregnancy Calculators
 • Love Calculators
 • Gas Mileage Calculators
 • Mileage Conversion Calculator
 • GPA Calculators
 • Time Zone Calculators
 • Height GDP Calculators
 • Concrete Calculators
 • Marriage…
Continue

Added by ဇိုမီးခ်စ္သူ on November 12, 2010 at 12:00am — 1 Comment

ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ တူေသာ မိန္းကေလးမ်ား

ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ တူေသာ မိန္းကေလးမ်ားကို တင္ျပရေသာ္......

၁။ Computer Desktop ႏွင့္တူေသာ မိန္းကေလးသူလိုအပ္သမွ်ကို အေျခအေန အခ်ိန္အခါ၊ အမ်ိဳးအစားမေရြးဘဲ တစ္ေနရာတည္းမွာ တစ္ျပင္းတည္း ျပထားတတ္ၿပီး

အခ်ဳိ႕အလက္မ်ားကို အထင္တႀကီး ျဖင့္ေဖာ္ထုတ္ၾကည့္ပါက ဘာမွအက်ိဳးမထူးေသာ

အခြံမ်ားကိုသာ ျပယုဂ္ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ရိႈးျပတတ္သူ။

၂။ Mouse ႏွင့္တူေသာ မိန္းကေလးဟိုလက္ညိွဳးထိုး၊ ဒီလက္ညိုဳးထိုး၊ ဖြင့္ေစလိုဖြင့္၊ ပိတ္ေစလိုပိတ္ ေနရာတကာ…

Continue

Added by ဇိုမီးခ်စ္သူ on November 1, 2010 at 8:12pm — No Comments

© 2021   Created by Zomi Community Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service