ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ တူေသာ မိန္းကေလးမ်ား

ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ တူေသာ မိန္းကေလးမ်ားကို တင္ျပရေသာ္......

၁။ Computer Desktop ႏွင့္တူေသာ မိန္းကေလးသူလိုအပ္သမွ်ကို အေျခအေန အခ်ိန္အခါ၊ အမ်ိဳးအစားမေရြးဘဲ တစ္ေနရာတည္းမွာ တစ္ျပင္းတည္း ျပထားတတ္ၿပီး
အခ်ဳိ႕အလက္မ်ားကို အထင္တႀကီး ျဖင့္ေဖာ္ထုတ္ၾကည့္ပါက ဘာမွအက်ိဳးမထူးေသာ
အခြံမ်ားကိုသာ ျပယုဂ္ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ရိႈးျပတတ္သူ။

၂။ Mouse ႏွင့္တူေသာ မိန္းကေလးဟိုလက္ညိွဳးထိုး၊ ဒီလက္ညိုဳးထိုး၊ ဖြင့္ေစလိုဖြင့္၊ ပိတ္ေစလိုပိတ္ ေနရာတကာ ပါတတ္သူ။

၃။ Keyboard ႏွင့္တူေသာ မိန္းကေလးတစ္ခါတစ္ရံ Mouse ကိုသံုးလိုက္ပါက အလြန္လြယ္ကူေနေသာ ခရီးလမ္းမ်ိဳးကို တမင္တကာ ေရွာင္ကြင္းကာ တူညီေသာ
ရလာဒ္အတြက္ ေကြ႕ကာ၀ိုက္ကာ အလုပ္လုပ္တတ္သူ(မာယာမ်ားတတ္သူ)။

၄။ CD Rom ႏွင့္ တူေသာ မိန္းကေလးသူ၏ သေဘာထာမ်ားကိုသာ တစ္ဖက္သတ္ တင္ျပတတ္ၿပီး သူ႔ကိုေတာ့ ျပန္လည္ျပင္ဆင္တာမ်ိဳး လံုး၀လက္မခံသူ။

၅။ Screen Saver ႏွင့္တူေတာ မိန္းကေလးသူ႔ကို ဥပကၡာျပဳထားပါက ျပန္လည္ ဂရုစိုက္ေစရန္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ဆြဲေဆာင္တတ္ေသာ္လည္း ထိေတြ႕မိပါက
ေပ်ာက္ကြယ္ေရွာင္ပုန္း ေနတတ္သူ။

၆။ Hard Disk ႏွင့္ တူေသာ မိန္းကေလးရရွိလာသမွ် ပိုင္ဆိုင္မႈတို႔ကို သိမ္းဆည္းသိုေလွာင္ရန္ လြယ္ကူသေလာက္ လိုအပ္သျဖင့္ ျပန္ထုတ္လွ်င္ လြန္စြာ ၾကန္႔ၾကာ တတ္သူ၊
တစ္ခါတစ္ရံ သိမ္းထားသမွ်မရွိေတာ့ဘူးဟု ေျပာတတ္သူ။

၇။ Memory ႏွင့္တူေသာ မိန္းကေလးဘယ္လိုေဖ်ာင္းဖ် ေဖ်ာင္းဖ် ဘာေျပာေျပာ ဘာေပးေပး ဘယ္လိုထားထား သေဘာထားလြယ္ကူ သေလာက္ မီးပ်က္လွ်င္ (မ်က္ကြယ္ျပဳပါက) သူမ၏
မွတ္ဥာဏ္၌ဘာဆိုဘာမွ် မက်န္တတ္သူ။

၈။ Power Supply ႏွင့္တူေသာ မိန္းကေလးမင္းရဲ႕ System ႀကီး ဘယ္ေလာက္ေကာင္းေကာင္း တို႔မပါရင္ မင္းမလည္ပတ္ ႏုိင္ပါဘူးဆိုၿပီးေတာ့ Main Point ကို ကိုင္လႈပ္တတ္သူ။

၉။ Virus ႏွင့္ တူေသာ မိန္းကေလးSystem တစ္ခုအတြင္း သူဘယ္အခ်ိန္က ဘယ္လို၀င္ေရာက္လာသလဲ မသိရေလာက္ေအာင္ ညင္သာၿပီး သူရွိေနၿပီလို႔
ထင္ထင္ရွားရွား သိလာရတဲ့အခါ က်ေတာ့လည္းဒုကၡအမ်ိဳးမ်ိဳး ေပးတယ္။ သူ႔ကို
ဖယ္ထုတ္ လိုက္ရင္လည္း System (သို႔)Parts တစ္ခုခုကို ဖ်က္ၿပီးမွ
ထြက္သြားတတ္သူ။

၁၀။ Server ႏွင့္တူေသာ မိန္းကေလးသူႏွင့္ဆက္စပ္ ပတ္သက္သမွ်ကို အမိန္႔ေပး ခိုင္းေစအုပ္ခ်ဳပ္ တတ္ၿပီးသူႏွင့္ ထိေတြ႕ေပါင္းသင္းရန္ စကား၀ွက္ မမွန္ပါကလည္း
ခပ္တင္းတင္းပင္ျငင္းဆန္တတ္သူ။

၁၁။ Internet ႏွင့္တူေသာ မိန္းကေလးသူမသိတာ ဘာမွ်မရွိ၊ အကုန္လံုးသိေပမယ့္ နမူနာဘဲေပးတတ္သူ၊ တစ္ခါတစ္ရံ ေငြေၾကးမ်ားစြာ ေတာင္းခံတတ္သူ၊ တစ္ခါတစ္ရံ အကူအညီ (Download)
ေတာင္းပါကၾကန္႔ၾကာတတ္သူ။C n' P

Views: 55

Comment

You need to be a member of Zomi Community Network - Your Network to add comments!

Join Zomi Community Network - Your Network

© 2022   Created by Zomi Community Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service