Cing Sawn Kim's Comments

Comment Wall (20 comments)

You need to be a member of Zomi Community Network - Your Network to add comments!

Join Zomi Community Network - Your Network

At 7:47am on April 13, 2011, SIAN DAL said…
At 9:19pm on February 22, 2011, Cashthang said…
At 12:04am on February 8, 2011, Cashthang said…
At 8:29pm on January 24, 2011, Cashthang said…
At 8:13am on January 13, 2011, SIAN DAL said…
kim na mi hing te na sia thei lua peuh mah ve ei kei a bang bek bek'' meteh''
At 6:25am on May 2, 2010, khenmang said…
zwani.com myspace graphic comments
At 11:35am on March 22, 2010, tuang said…

စားသားေလးေတြ ဘယ္လိုေနလဲဟင္.....လိုအပ္တာေတြကိုထပ္ၿဖည္႕ေပးပါ။ tuang ကိုခင္ရင္ေပါ႕ေနာ္....
At 7:09pm on March 18, 2010, NOBODY said…
hey,,damdam maw
At 8:34am on March 13, 2010, tuang said…
သြား တိုက္ၿပီးရင္ ေတာ႕ ....လစ္ၿပီေနာ္......ဟဲ ဟဲ

ဒါေလးစီးရင္ လွမွာေသရွာတယ္....

ဟိတ္.....$$$$$$ မေမ႕နဲ႕ အုးံ

ကဲ သာ ကဲ ၿပဳတ္က်ရင္ေတာ႕အေသပဲ...အ ဟ..

At 8:45am on March 10, 2010, tuang said…
သံုးေဆာင္ပါအံုး လိုအပ္တာရွိရင္ေၿပာေနာ္ အားမနာနဲ႕..ဟဟ

At 3:03am on March 5, 2010, Cing Sawn Kim said…
aw...Dam mah...nang ee?
At 7:03am on March 4, 2010, siingpi said…
bang hih kin na hi dam maw?
At 3:14am on February 21, 2010, NOBODY said…
....ve ve ciai,,,,,
At 3:11am on February 19, 2010, Cing Sawn Kim said…
siingpi...nang kua?Kei thei lo hi ven...nang, kei thei maw?:)
At 5:41am on February 18, 2010, siingpi said…
kim dam maw? ni khat mel muh loh kum ki ven ding bang ee hehe
At 12:10am on February 18, 2010, Cing Sawn Kim said…
Bang gen nuam na hia?Kei tel lo...:)
Cing ci nang thei cing hi lo hi in teh...
lung dam
At 3:32pm on February 17, 2010, B.Khaimang Ngaihte said…
cing aw na headphone kha call centre asem chidan deu mwle
At 6:59pm on January 31, 2010, mang pi said…
dam dam maw
At 1:53am on January 21, 2010, Cing Sawn Kim said…
aw...hong ho pih lung dam ei...ka mail pan kimsnow7@gmail.com
At 5:15am on January 19, 2010, gracemungno said…
hi lawm na email ong khak o maw ih ki theih na in maw kei maw gracemno@mail.com hih ei

© 2020   Created by Zomi Community Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service