ဂ်ီေမးလ္မွ ဖုန္းေခၚႏိုင္ၿပီ

ဂ်ီေမးလ္မွ ဖုန္းေခၚႏိုင္ၿပီ၊ အေမရိကန္၊ ကေနဒါ အခမဲ့ျဖစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တစ္မိနစ္ ၃၅ ဆင့္က်မည္

တင့္လြင္၊ ရန္ကုန္

ၾသဂုတ္ ၂၆၊ ၂၀၁၀

အင္တာနက္ Search engine (ရွာေဖြေရး အင္ဂ်င္) ကုမၸဏီမ်ားအနက္ ကမၻာ့အႀကီးဆံုး ကုမၸဏီႏွင့္ လူသံုးအမ်ားဆံုး အခမဲ့ ဂ်ီေမးလ္၀န္ေဆာင္မႈ ေပးသည့္ ဂူးဂဲလ္
Google သည္လည္း VOIP စီးပြားေရးနယ္ပယ္ သို႔ယေန႔မွ စတင္၀င္ေရာက္ၿပီ ျဖစ္သည္။
ဂူဂဲလ္ ကုမၸဏီသည္ ယမန္ေန႔မွ စတင္စမ္းသပ္သံုးစြဲေနၿပီး ယေန႔ တရား၀င္ဖြင့္လွစ္ ေၾကညာလိုက္သည့္ ဂူးဂဲလ္၏ ၀န္ေဆာင္မႈ အသစ္တြင္ မိမိ၏ ဂ်ီေမးလ္ အေကာင့္မွ
ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ ႀကိဳးဖုန္း (landline phone)၊ မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ားသို႔
ေခၚဆိုႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ယခုစတင္လိုက္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ အသစ္ျဖင့္
အေမရိကန္ႏွင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံမ်ားသို႔ အခမဲ့ေခၚဆိုႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး
အျခားႏုိင္ငံ အသီးသီးသို႔ ေခၚဆိုမႈႏႈန္းထားမ်ားကိုမူ ဂူးဂဲလ္၀က္ဆိုက္ https://www.google.com/voice/rates တြင္ၾကည့္ရႈႏို္င္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဖုန္းမ်ားသို႔ ေခၚဆိုပါက တစ္မိနစ္ ၃၅ ဆင့္(က်ပ္ ၃၅၀ ၀န္းက်င္) က်သင့္မည္ျဖစ္သည္။ စကၤာပူသို႔ေခၚဆိုလ်င္ ၂ဆင့္(၂၀ က်ပ္၀န္းက်င္)
သာက်သင့္မည္ဟု သိရသည္။

ယခု၀န္ေဆာင္မႈကို သံုးစြဲလိုပါက ေရွးဦးစြာ မိမိဂ်ီေမးလ္ စဖြင့္သည့္အခါ ၀န္ေဆာင္မႈ အသစ္ကို သံုးစြဲလိုျခင္းရိွမရွိ ေမးျမန္းသည္႔ ေမးခြန္းေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။ ထို ေမးခြန္းေမးသည့္ new! make phone call from Gmail အားကလစ္လုပ္ၿပီးေနာက္
ဂ်ီေမးလ္၏ voice and video chat ေဆာ့၀ဲကိုအင္စေတာလ္
လုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အင္စေတာလ္ လုပ္ၿပီးေနာက္တြင္ အင္တာနက္ ဘေရာက္ဆာအား
တႀကိမ္ပိတ္ၿပီး ျပန္ဖြင့္သည္မွ စတင္ကာ သံုးစြဲႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။

ယခု ဂ်ီေမးလ္ အင္တာနက္ဖုန္းမွ ရန္ကုန္ရွိဖုန္းသို႔ ေခၚဆိုၾကည့္သည့္အခါ +17607058888 အ၀င္ နံပါတ္ျဖင့့္ ဖုန္းျမည္လာသည္ကို ေတြ႕ရေသာ္လည္း မိမိ၏
ေမးလ္အေကာင့္ထဲတြင္ ေငြမျဖည့္ထားသည့္ အတြက္ ယခုေလာေလာဆယ္ ေျပာဆိုမရေသးဟု
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ သံုးစြဲသူ တစ္ဦးကေျပာသည္။

အင္တာနက္ကြန္ရက္ကို အသံုးျပဳၿပီး ႀကိဳးဖုန္း၊ မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ားဆီသို႔ ေခၚဆိုသည့္ နည္းပညာကို voice over internet protocol VOIP ဟုေခၚဆိုၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္
တစ္စုအတြင္း တရွိန္ထိုးႀကီးထြားလာရာ ယခုအခါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ စကၤာပူ
အေျခစိုက္ Pfingo အင္တာနက္ဖုန္းျဖင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးသို႔ ေခၚဆိုသည့္
၀န္ေဆာင္မႈကို အင္တာနက္ဆိုင္္ အမ်ားစုက ၀န္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိၾကသည္။

ႏိုင္ငံအေပၚမူတည္ၿပီး အနည္းဆံုး တစ္မိနစ္ကို က်ပ္ ၅၀မွ အမ်ားဆံုးက်ပ္ ၅၀၀ အထိေပးရေသာ္လည္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ ဖုန္းျဖင့္ ျပည္ပသို႔ေခၚဆိုလ်င္ တစ္မိနစ္
အနည္းဆံုး က်ပ္ ၉၀၀မွ အမ်ားဆံုးက်ပ္ ၄၅၀၀ အထိက်သင့္မည္ ျဖစ္သည္။ VOIP
စနစ္ဖုန္းေခၚဆိုသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပၚလာၿပီးေနာက္ ျပည္ပသို႔
ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး ဖုန္းျဖင့္ေခၚဆိုမႈ မရွိသေလာက္ နည္းသြားသည္ဟု
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာသည္။

Pfingo အင္တာနက္ ဖုန္းစနစ္ကဒ္ျဖည့္သြင္းမႈကို ယခင္က စကၤာပူႏုိင္ငံ သို႔မဟုတ္ အြန္လိုင္းမွ ေငြေပးေခ်ႏိုင္ေသာ္လည္း ယခုအခါ ႀကိဳတင္ေငြေပးကဒ္မ်ားအား
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကြန္ပ်ဴတာပစၥည္း ေရာင္းခ်သည့္ ဆိုင္မ်ားတြင္လည္း
၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ စကၤာပူ ၁၂ ေဒၚလာတန္ Pfingo ကဒ္တစ္ကဒ္ကို က်ပ္ေငြ
၈၇၀၀ ျဖင့္ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုအတြင္း အင္တာနက္သံုးစြဲမႈ ပ်ံ႕ႏွံ႕လာျခင္းႏွင့္ အတူ VOIP စနစ္ ေပၚေပါက္လာျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာ့အႏွံ႔မွ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရး
ကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏ ၀င္ေငြသိသာစြာ ေလ်ာ့က်သြားခဲ့ရၿပီး အဆုိပါကုမၸဏီႀကီးမ်ား
ေရရွည္ရပ္တည္ေရးအတြက္ နည္းလမ္းရွာႀကံလ်က္ရွိၾကသည္။

ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္သည့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသား ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက မိသားစုရွိရာ အဂၤလန္သို႔ ဖုန္းဆက္သြယ္ရန္ ယခင္ တစ္လလ်င္ ေဒၚလာ ၁၀၀မွ ၁၅၀ ထိသံုးစြဲခဲ့ရေသာ္လည္း အင္တာနက္ႏွင့္ VOIP ေပၚထြက္လာၿပီးေနာက္တြင္ အင္တာနက္
ဆက္သြယ္မႈ အဖိုးအခမွ လြဲ၍ ဖုန္းဆက္သြယ္မႈ အတြက္ တျပားတခ်ပ္္မွ် သံုးစြဲစရာ
မလိုေတာ့ဟုေျပာဆိုသည္။

Views: 73

Comment

You need to be a member of Zomi Community Network - Your Network to add comments!

Join Zomi Community Network - Your Network

© 2022   Created by Zomi Community Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service