★ ခြင္႔လြတ္တယ္ ဆိုတာသိေပမဲ႔ ★အသင္းဝင္အားလံုးမဂၤလာပါ

‘‘ ★ ထာဝရ ခြင္႔လြတ္တယ္ ဆိုတာသိေပမဲ႔ ★ ’’


ေလာကရဲ႕ လက္ဦးဆရာ
ရဲရင္႔ေရွ႕ေဆာင္
ခြန္အားေတြေပးခဲ႔

မိသားစုအတြက္
ေရွ႕မွာမားမားရပ္
အလံစိုက္ ေခါင္းေမာ႔
ရင္ေကာ႔ခဲ႔တဲ႔

ခုခ်ိန္ထိ ခြန္အားေတြေပး
အသိေတြေျပာျပ
အလြမ္းေတြပိုက္ၿပီး
သားသမီးတို႔ အိမ္ျပန္မဲ႔
အခ်ိန္ ၾကင္ယာ ဇနီးေလးရဲ႕
လက္ကိုဆြဲလို႔

ထာဝရေစာင္႔ေနတဲ႔
မ်က္ႏွာ ကၽြန္ေတာ္
ျမင္ေယာင္မိတာ
အခါခါဘဲ

ပါးစပ္ကသိၿပီး
လက္ကေပးဆပ္မွဳ႕
မျပဳႏိုင္လို႔ ကၽြန္ေတာ္
ဒီေနရာေလးကဘဲ
ေတာင္းပန္လိုက္ပါတယ္
‘‘ အေဖ ’’

Views: 81

Comment

You need to be a member of Zomi Community Network - Your Network to add comments!

Join Zomi Community Network - Your Network

© 2022   Created by Zomi Community Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service