ဘုရားသခင္၏ လက္ေဆာင္မြန္

ေအာင္ျမင္မႈရဖုိ႔ ခြန္အားေတြေတာင္းခဲ့တယ္။
ကိုယ္ေတာ္က နာခံမႈရွိဖို႔ ခြန္အားနည္းေစတယ္။

ေပ်ာ္ရႊင္မႈရဖို႔ စည္းစိမ္ေတြေတာင္းခဲ့တယ္။
ကိုယ္ေတာ္က သူနဲ႔ပိုနီးကပ္လာဖို႔ ခ်ိဳ႔တဲ့မႈေပးတယ္။

လူေတြရဲ့ခ်ီးမြမ္းျခင္းခံရဖို႔ တန္ခိုးေတာင္းခဲ့တယ္။
ကိုယ္ေတာ္က သူ႔ကိုအားကိုးလိုစိတ္ရွိဖို႔ ႏွိမ့္က်ေစတယ္။

လူေတြရဲ့ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရဖို႔ ႀကိဳးစားေတာင္းေလွ်ာက္ခဲ့တယ္။
ကိုယ္ေတာ္က သူ႔ရဲ့ေမတၱာေတြနားလည္ႏိုင္ဖို႔ ေႀကကြဲျခင္းေတြပဲေပးတယ္။

စိတ္ခ်မ္းသာဖို႔ လိုခ်င္တာအားလံုး ေတာင္းခဲ့တယ္။
ကိုယ္ေတာ္က အရာရာတိုင္းမွာ ေက်နပ္ေရာင့္ရဲတတ္ဖို႔ လိုအင္တပ္မက္စိတ္ကို ခ်ိဳးႏွိမ္လိုက္တယ္။

ေမွ်ာ္လင့္ေတာင္းေလွ်ာက္တာ၊ လုိခ်င္တာေတြ ဘာမွမရခဲ့ပါဘူး။
ဒါေပမယ့္ ကိုယ္ေတာ္က လိုအပ္မႈမွန္သမွ်ကို ဟာကြက္မရွိပဲ အခ်ိန္မီျဖည့္ဆည္းေပးေလ့ရွိတယ္။

ခ်စ္ျခင္းမ်ားစြာျဖင့္
Angel Shaper

ျမန္မာ ခရစ္ယာန္လူငယ္မ်ား မွ ျပန္လည္မွ်ေဝေပးလိုက္ပါသည္။

Views: 127

Comment

You need to be a member of Zomi Community Network - Your Network to add comments!

Join Zomi Community Network - Your Network

Comment by tuang on March 24, 2010 at 12:56am
အခုလို..ျပန္လည္မွ်ေဝေပး တာ ေက်းဇူးအတင္ပါတယ္ဗ်ာ......ယ.

© 2020   Created by Zomi Community Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service