လြမ္းစိတ္ကုိပါ့
မထိန္းႏုိင္ဘူး။

လြမ္းရက္ရွည္ၾကာ
ေမွ်ာ္ကာေနမိ။

လြမ္းေ၀ဒနာ
ႀကိတ္ကာခံစား။

လြမ္းရသူဖုိ႔
လြမ္းေမာပါ၏
လြမ္းသာ လြမ္းတယ္
လြမ္း . . . . ။

cim phawng

Views: 89

Comment

You need to be a member of Zomi Community Network - Your Network to add comments!

Join Zomi Community Network - Your Network

Comment by Naulak Dim on February 14, 2010 at 11:34am
အင္းးး လက္စသတ္ေတာ့ အလြမ္းနာက်ေနတာပါလား။
လြမ္းသာလြမ္းပါ။ မေမာပါနဲ႔ေလ။
လြမ္းေမာမႈေတြ ေျပေပ်ာက္လုိ႔ အဆင္ေျပေပ်ာ္ရႊင္ပါေစေနာ္။

© 2021   Created by Zomi Community Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service