Cin Sian Pau
  • Male
  • Yangon Region Myanmar Southeast Asia
  • Myanmar
Share

Cin Sian Pau's Discussions

Ki Thutuak daimdiam in mapang khawm ciat ni

Started Mar 25, 2014 0 Replies

“En un, sanggam bangin mite pumkhat suakin a tut khawm uh ciangin bangzahin hoihin nuam ahi hiam?.... Bang hang hiam cih leh TOPA in nuntak tawntungna thupha tua mun-ah a pia hi. Late 133:1-3”Khat…Continue

Ki Thutuak daimdiam in mapang khawm ciat ni

Started Mar 25, 2014 0 Replies

“En un, sanggam bangin mite pumkhat suakin a tut khawm uh ciangin bangzahin hoihin nuam ahi hiam?.... Bang hang hiam cih leh TOPA in nuntak tawntungna thupha tua mun-ah a pia hi. Late 133:1-3”Khat…Continue

Gifts Received

Gift

Cin Sian Pau has not received any gifts yet

Give a Gift

 

Cin Sian Pau's Page

Profile Information

Lia or Taang
Taang
Tu laitak na omna koi lai hiam?
Hmawbi,Yangon,Myanmar


Dear Khazih sungah kong zahtaak Minampite aw
Ih biak Topa min tawh kong  hopih masa hi. Nomau vaang leh ih biak Topa Pasian' hong angvang na in tuni  ciangdong minam aa ding .leh ih biak Topa lenggah huan sungah   Topa' na sem  dingin hong zangTopa' Jesuh min kaphat masa hi.
Ko innkuan pen tu  laitak Hmawbi ah Church planting leh charity lam sem
in ka om uh hi. Ih Biak
Pasian in sepding leh vei ding hong guatna
hangin tulai tak tu lai khang hun
aa ih lipkhap ih patauh mahmah
HIV/AIDS natna nei ih minam naupang nih te
kemin ka om uh aa, ka tate mah tawh deidan nei lo in sang kah sak in home
tuition zong sumneih man hi lo in amau lumsim nat ding phalloh manin ka tate
tawh sang ka kah sak khawm uh hi. Ahi zongin tu hun nuntakna haksa toto ahih
manin kanapang kep te uh aa ding sumzat paai zat ki cing lo ahih man  leh naupang te sang hong lak khawl ding deih phal lo ka hih manun  akua maciat in thungetna tawh eimi naupang pattah te mi pil kasuah  zawh dong leh ka khoi ka vak zawh na ding un thungetna tawh ahi  zongin.sumtha paai tha tawh ahi zongin nong panpih ciat na ding un thungetkong cial uh hi. Nong kizopnop leh thudot ding aom leh hih email <cinspau@gmail.com>tawh hong zom le uh cin.. Ka lungdam ei.Tulaitak dahna khitui leh veina khitui te mailam ah ih biak Topanlungdamna khitui leh gual zawhna khitui
tawh hong gual zawh pi ta hen.
Topa'leenggah huansungah nasanggampa uh
Rev.Cin Sian Pau te innkuan
Hmawbi Zomi
Innkuan(Convener)
Hmawbi,Yangon
HandPhone:098636191

Cin Sian Pau's Photos

  • Add Photos
  • View All

Comment Wall (1 comment)

You need to be a member of Zomi Community Network - Your Network to add comments!

Join Zomi Community Network - Your Network

At 9:58am on March 28, 2018, Precious Romeo said…

Hari yang baik,

Bagaimanakah segala-galanya dengan anda, saya menarik minat anda setelah melalui profil ringkas anda dan dianggap perlu menulis kepada anda dengan serta-merta. Saya mempunyai sesuatu yang sangat penting untuk didedahkan kepada anda, tetapi saya mendapati sukar untuk menyatakan diri saya di sini, kerana ia adalah laman awam. Bolehkah anda kembali kepada saya di :( preciousromeo6@gmail.com
  ) untuk maklumat lengkap.

Mempunyai hari yang baik

Terima kasih Tuhan berkah

Puan Precious.

 
 
 

© 2021   Created by Zomi Community Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service