21-9-2010 ေန႔မွာ ABMA ဂ်ာနယ္ကုိ ၁၆-ၾကိမ္ေျမာက္ဆက္လက္ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ေ၀လုိက္ပါတယ္၊ အြန္လုိင္းမွာေရာ A4-စာရြက္နဲ႔ေရာ လြယ္လြယ္ကူကူထုတ္ယူဖတ္ၾကည့္နုိင္ေအာင္ စီစဥ္ထားပါသည္၊
အဖြဲ႔ပုိင္ ၀တ္ဆုိဒ္မွာလည္း  ျပီးခဲ့တဲ့
ယခင္အပတ္စဥ္္ဂ်ာနယ္ေတြပါ ေဒါင္းလုတ္ယူနုိင္ပါသည္၊

Hihtak pan Download in: (ABMA JournalABMA Journal Volume 1 No 16)

Views: 64

© 2022   Created by Zomi Community Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service