ဇိုမီးအိုင္တီီဖိုရမ္ (Zomi IT Forum)

မဂၤလာပါခင္ဗ်ာ . . .

ဇိုမီးအိုင္တီဖိုရမ္ မွ ႀကိဳဆိုပါတယ္ . . .
IT နည္းပညာေလးမ်ား ႏွင္႔ အျခားလိုအပ္ေသာအရာမ်ား ေပ်ာ္ရႊင္စရာမ်ားကို ဖိုရမ္သို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္၍ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ ရယူႏိုင္ပါသည္ . . . ။

ဇိုမီးႏွင့္ ဇိုမီးဂမ္ (ဇိုဂမ္) တိုးတက္ဖို ့ ရည္ရြယ္ပါသည္...

Views: 23

Reply to This

© 2020   Created by Zomi Community Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service