ကၽႊန္ေတာ္တုိ႔ Ning ဆုိဒ္ အသင္း၀င္မ်ားအားလုံးသည္
ကုိယ္ပုိင္စာမ်က္ႏွာကုိယ္စီ၇၇ွိၾက၇ာ..ကုိယ္႔စာမ်က္ႏွာကုိ ကုိယ္ၾကဳိက္
ေအာက္ပါအတုိင္းအလွဆင္ၾက၇ေအာင္......သည္ကုဒ္သည္ ေနာက္ခံပုံထည္႔၇န္ ကုဒ္ျဖစ္သည္။ သည္ကုဒ္ေလးကုိ Copy ကူးျပီး Setting>>My
Page>>Appearance>> Advance တြင္ မူလ၇ွိ လင္႔အားလုံးကုိ
ဖ်က္ျပီး သည္ကုဒ္ေလးကုိ Paste ခ်လုိက္ပါ။

body {
background:url(https://api.ning.com/files/vnpkxnyty9DOkrz3AiOqTY1gULXh93mynvItR3BtV...);
background-color: #000;
background-attachment: fixed;
background-position: bottom;
background-repeat: no-repeat;
}

#xg { background:transparent !important; }
#xg_body { background:transparent !important; }


.xg_module { background:url(http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/us/cmty/thm/badtz_checker.gif); }
.xg_module .xg_module_head { background:#000; color:#fff; }
.xg_module .xg_module_body { background:transparent !important; color:#fff; }

အခု ကုိယ္႔စိတ္တုိင္းက် ပုံတပုံေနာက္ခံအျဖစ္ ထည္႔ၾက၇ေအာင္..ပုံပါအတိုင္းလုိက္လုပ္လုိက္ပါ။


Step 1. ကုိယ္ၾကဳက္၇ာပုံတပံုကုိ Blogsတြင္ File အျဖစ္ upload လုိက္ပါ။
ွStep 2. HTML ကုိ Click.
Step 3. ပုံတြင္ျပထားသကဲ႔သုိ႔ Semi column ႏွစ္ခုၾကားကုိ Select လုပ္ျပီး
Step 4. Copy လုိက္ပါ...ေနာက္ Blogs ကုိဖ်က္လုိက္ပါ။
ထုိ႔ေနာက္ Setting>>My Page>>Apperance>>Advance ၇ွိ ကုဒ္တြင္...


ပုံပါအတုိင္း ကြင္စ၊ပိတ္ ၾကားတြင္ အစားထုိးလိုက္ပါ။

သည္ကုဒ္ေလးက လင္႔ကုိPoint လုိက္လွၽင္ လင္းလက္တ႔ဲ ၾကယ္ေလးမ်ားအတြက္ပါ။
a:hover {
color:#FF0000;
text-decoration:none;
background:transparent url(https://api.ning.com/files/wfEJgQNSVi7ybh0ZhInZJ2MaUFF1eVoYIKTq2EUZV...);
}

သည္ကုဒ္ေလးက လင္႔ကုိ Point လုိက္လွၽင္ ေဖာင္းၾကြေအာင္လုိ႔ပါ။
a:hover {
color:$titlecolor;
text-decoration:none;
font-size: 120%;
}

သည္ကုဒ္ၾကေတာ႔ Title Header ကုိ ေဖ်ာက္ေပးတာပါ...
#xg_masthead{visibility:hidden;}

သည္လဒ္ၾကေတာ႔ Photo မ်ားကုိ မွိန္ေအာင္ေဆာင္၇ြက္ေပးပါတယ္။ Photoကုိ Point လုိက္၇င္မူလအတိုင္းၾကည္လင္စြာ ၾကည္႔လုိ႔၇ပါတယ္။
a img {
border-width:0;
}
a:link img {filter:alpha(opacity=50); -moz-opacity:0.50; opacity:0.50;}a:hover
img {filter:alpha(opacity=100); -moz-opacity:1.00;
opacity:1.00;}a:active img {filter:alpha(opacity=100);
-moz-opacity:1.00; opacity:1.00;}a:visited img
{filter:alpha(opacity=50); -moz-opacity:0.50; opacity:0.50;}

သည္ကုဒ္ၾကေတာ႔ Cursor ပုံစံေျပာင္းေပးတာပါ...ဒီမွာ စိတ္တုိင္းက် ေ၇ြးယူႏုိင္ပါတယ္...
HTML,BODY{cursor: url(http://downloads.totallyfreecursors.com/cursor_files/myanmar.ani), url(http://downloads.totallyfreecursors.com/thumbnails/myanmar.gif), auto;}

သည္ကုဒ္ေလးၾကေတာ႔ Photo နဲ႔ Video ကုိ ေပးလုိက္တာပါ...စမ္းၾကည္႔ပါဗ်ာ...ေကာင္းပါတယ္..
Photo န႔ဲ Video ကုိ အနီးကပ္ထားေပးေပါ႔...
/*Mix for Video and Photo*/
.module_video {
  width: 175px;
  float: right;
}
.module_video .body_large {
  height: 245px !important;
  overflow: auto;
}
.module_photo {
  width: 320px;
  float: left;
}
embed.xg_slideshow {
 width : 318px !important;
 height: 243px !important;
}
Na hunte ongkhen a mongneiloitna.com ah zong nong hawh uha thanong piak nang un ong zawn ung. Lungdam.

Views: 132

Reply to This

Replies to This Discussion

Thupi mahmah ei. Ahih hang ko aki pan tung te a ding in haksa lai pian veh aw. Ahih theih leh hong gen beh lai ve?
hi,
Hih kawllai loteng copy inla, Sign/out muna, Setting>>My Page>>Apperance>>Advance. hih dan in step by step pai aw. tua Advance a CSS teng phiat manginla, hih na copy(Kawllai losiah) teng paste lecin. tua pan Save. tua na save khit ciang, na page ah auto a onglut inteh. Tua pan a omdan na deih dan a, mouse tawh kaia koih kawi kawi theih hi. Video leh Man koih na kinai sak lecin, column khat a ongkigawm ziau inteh. Lungdam...

Reply to Discussion

RSS

© 2022   Created by Zomi Community Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service